Lejebetingelser

Huset lejes kun til familier.

Husdyr er ikke tilladt.

Huset kan indflyttes klokken 12.00 på ankomstdagen (lørdage) og skal fraflyttes i rengjort stand 10.00.

Der skal afregnes særskilt for el. pt. 2,50 kr. pr. kwh.

Der må max være 6 personer i huset.

Halvdelen af lejen betales ved kontraktens underskrivelse, den resterende halvdel skal betales ved overdragelse på grunden.

Der må ikke ryges i huset – kun udendørs.

Lejers afbestilling af lejeaftalen

Før feriehusopholdets begyndelse kan lejer til enhver tid skriftligt eller pr. mail til ejer med angivelse af begrundelse for afbestilte lejeaftalen. Afbestillingen er først gældende, når den er ejer i hænde.

Følgende gebyrer vil blive opkrævet og dække udlejders udgifter og risiko for manglende genudlejning.

Indtil 90 dage før lejemålets påbegyndelse: 15% af totallejen, dog mindst DKK 500,-

Fra 89-35 dage før lejemålets påbegyndelse: 25% af totallejen, dog mindst DKK 500,-

Fra 34-1 dag før lejemålets påbegyndelse: 75% totallejen, dog mindst DKK 500,-

På ankomstdagen eller senere og ved udeblivelse 100% af totallejen

Sæsonen rater

Fra 3000 DKK/uge

Kontaktinfo

furreby@gmail.com

+45 20 40 51 43